Kompetensmodulen

WinLas Kompetens är en tilläggsmodul till WinLas som hanterar personalens olika kompetenser. Uppgifterna kan användas som urval vid uttag av LAS-listor, men även i många andra sammanhang.

I kompetensmodulen skapas en tabell med utbildningar, behörigheter, legitimationer och övrig kompetens. Medarbetarnas kompetensprofiler kan antingen registreras av en handläggare/chef eller av medarbetarna själva via WinLas Webb.

Nedan visas ett exempel på en hur en rapport kan se ut, då en sökning gjorts på personal med legitimation i svenska:

Kompetenserna kan användas i fler sammanhang än vid turordning i LAS. Här är några exempel:

  • Söka fram personal (både tillsvidare och visstidspersonal) med den kompetens som eftersöks.
  • Få en översikt av vilka kompetenser som finns på en viss arbetsplats.
  • Söka fram personal som har gått eller ska gå en viss kurs eller utbildning.

Tack vare att kompetenstabellen är nivågrupperad likt ett organisationsträd efter olika kompetensområden ökar flexibiliteten vid informationssökning. Fritextavdelningen gör det möjligt att lägga in övrig, ej kategoriserad kompetens.

Det finns inga begränsningar på hur stor tabell man kan skapa. Det går enkelt att ändra befintliga kompetenser samt att lägga till nya kompetenser när behov uppstår.