WinLas Anställningsavtal

WinLas Anställningsavtal är ett användarvänligt verktyg för att skriva korrekta anställningsavtal. Cheferna får kontroll före, under och efter en ny anställning eftersom medarbetarens LAS-status och händelser alltid kommer i fokus innan det nya avtalet tecknas.

exempel på anställningsavtal

Skriv korrekta anställningsavtal

 • Kundanpassat formulär och avtalsutskrift för varje kunds behov.
 • Avtalen kan inte godkännas förrän alla obligatoriska fält är ifyllda.
 • Konverteringsvarning direkt vid godkännandet av avtalet.
 • Alla avtal som skrivs är tillgängliga för alla chefer och handläggare.
 • Samlade avtalsrapporter per fackförbund, förvaltning eller per chef. Inga enskilda kopior behövs.
 • Tillhörande Bilagor till avtalet i samband med utskrift, t.ex. sekretessavtal.
 • Snabb hantering vid förlängningar och ändringar i anställningsavtalet.
 • Lönehandläggaren ser enkelt sina chefers avtal och har full insyn i vilken status de har.
 • Via tankning från lön (Personec) hämtas chefers arbetsplatser, konto och behörigheter automatiskt.
 • Enkel och korrekt hantering vid kontofördelningar.
 • Avslut och ändringar av en tjänst via nya meddelandefunktionen när ett nytt anställningsavtal inte är aktuellt.