Återgå till bloggindex

Ny VD på WinLas

Skrivet av Victoria Ronge den 11/02/2020, kl 09:05

Från och med årsskiftet har vår allas ”LAS-Bosse” lämnat över VD-skapet till dottern Victoria. Bosse kommer dock att finnas med som verksam i bolaget under överskådlig tid. Han kommer att lägga sitt främsta fokus på överlämning av företagets kärna, dvs. de system han utvecklat under många år och alla de erfarenheter han fått via sina många kundkontakter. Bosse kommer även att leda styrelsen som tidigare i egenskap av ägare.


Victoria kommer att lägga sitt fokus på att fortsätta utveckla bolaget. En av de frågor som ligger närmast på agendan är hur WinLas utvecklingsplaner för produkterna ska se ut under de kommande åren. Ett annat pågående arbete är att implementera ledningssystem för kvalitet och informationssäkerhet. WinLas har också vuxit mycket i antalet medarbetare under det gångna året och under 2020 planeras för ytterligare rekryteringar, framförallt på utvecklingssidan.


I samband med att Victoria tillträder som VD kommer Mattias Nielsen överta rollen som Vice-VD. Han kommer att bistå Victoria med de flesta ledningsfrågor och fokusera mycket på interna verksamhetsfrågor. Mattias kommer ha ett ben kvar som konsult för modulerna bokning och schema ytterligare ett tag framöver, men förstärkning på den fronten har anställts och kommer introduceras i början på mars.


För frågor, kontakta Victoria Ronge.

Om skribenten

Victoria skriver om allt från historia till framtidsvisioner & aktuella nyheter om vad som händer på WinLas.

Läs fler artiklar skrivna av Victoria Ronge

Kategorier

Detta inlägg är kategoriserat under följande kategorier: Nyheter